Etusivu     Minä     Vaaliteemat     Musiikki ja teatteri     Liike Nyt
Vaaliteemat
Vähemmän lääkkeitä vanhuksille

Olen käynnistämässä "Vähemmän lääkkeitä vanhuksille" -kokeilua, joka perustuu useissa tutkimuksissa saatuihin hyviin tuloksiin musiikin vaikutuksista esimerkiksi muistisairaiden hoidossa. Toivon asiasta kiinnostuneita mukaan! Ota yhteyttä minuun sähköpostitse:

minna@minnaengstrom.fi
Pienyrittäjän arki ongelmineen on minulle hyvinkin tuttua. Siksi haluaisin uudistaa sosiaaliturvaa siten, että voimme rauhassa keskittyä työntekoon kulloinkin tarkoituksenmukaisella yritysmuodolla ja silti varmistaa että turvaverkko toimii sairauden tai työttömyyden kohdatessa.

Samoin konkurssi- ja ulosottolainsäädäntöä tulee uudistaa, sillä tällä hetkellä yrittäjyyden riski on aivan liian suuri jos asiat menevät pieleen. Tosiasia on, että työhyvinvoinnin lisääminen työpaikoilla vähentää sairaslomia ja lisää työn tuottavuutta. Haluaisin etsiä nimenomaan työntekijöille mahdollisuuksia matalan kynnyksen keskusteluun työssäjaksamisesta jo ennen, kuin tilanne vaatii sairaslomaa.

Maanviljelyksen on oltava tuottajille kannattavaa ja siksi on tärkeää tehdä poliittisia päätöksiä kaupan rakenteen uudelleenjärjestelyyn, jos epäkohtia tulonjaosta ei kyetä kentällä ratkaisemaan. Ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä Suomen on oltava omien toimiensa ohella erityisen aktiivinen kansainvälisissä toimissaan jotta myös eniten saastuttavat maat saadaan sitoutettua mukaan päästöjen vähentämiseen.

Kiinteistökauppojen ongelmat, mm home- ja piilevät viat, on pystyttävä tunnistamaan jo kuntotarkastusvaiheessa. Kuntotarkastajien koulutuksella ja vastuuvelvollisuudella saataisiin tarkastukset tehtyä ja viat löydettyä siinä laajuudessaan, että kauppojen reklamointi ja kalliit oikeusprosessit jopa vuosien päästä tulevat tarpeettomiksi.

Koulutus- ja tutkimusrahaleikkaukset ovat jo ajaneet huippututkijoitamme ulkomaille. Myös keskiasteen koulutuksen toteutuminen on vaikeutunut. Lähiopetuksen määrä ammatillisen koulutuksen piirissä ei ole riittävää, jotta voitaisiin taata koulutuksen korkea laatu.

Yritystukien ja tutkimuksen rahallinen suhde tulee palauttaa v 2011 tasolle, jolloin tutkimusta tuettiin samalla euromäärällä, kun mitä teollisuuden sähkölaskua. Tällä hetkellä teollisuuden sähkölaskua tuetaan neljä kertaa enemmän kun tutkimusta. Mielestäni suhdeluku on täysin väärä. Ay-liikkeen maltillinen verotus tulee saattaa voimaan.

Sote-mallina tulee käyttää Liike Nytin aloittamaa suuntaa, joka perustuu siihen, että ensimmäisessä vaiheessa terveyskeskukset liitettäisiin nykyisiin sairaanhoitopiireihin. Näin säästyttäisiin kalliilta hypyltä tuntemattomaan, kun malli toteutettaisiin vaiheittain.

Kansaneläkkeiden indeksijäädytysten poistaminen. Hyvätuloiset ovat nyt saaneet osansa ja on pienituloisten aika saada omansa.

Lapsen päivähoito-oikeus tulee olla myös työttömillä. Tämä mahdollistaa tehokkaamman työnhaun, joka onnistuessaan on yhteiskunnalle monin verroin arvokkaampaa kuin päivähoidossa säästetyt eurot.

Haluaisin löytää ratkaisuja esim. Kelan toiminnan tehostamiseen, jotta tukiin oikeutettujen ihmisten ei tarvitsisi odottaa päätöksiään kohtuuttoman kauan. Uudenmaan Kela-kyytien epäonnistuminen vaatii lisäresursseja toiminnan ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Tulevaisuuttamme ajatellen syntyvyyden yhä laskiessa Suomi tulee tehdä kiinnostavaksi maaksi ulkomaisille työnhakijoille. Näin voimme olla ylpeitä Pohjoismaisesta yhteiskunnasta, että kaikista kansalaisista pidetään huolta.

Itämeren suojelussa Suomen tulee toimia esikuvana ja keskustelun avaajana muun muassa vaatimalla kaikkien rantavaltioiden jätevesien riittävää käsittelyä sekä toimimalla tutkimuksen ja kehittämistyön edelläkävijänä maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi.
Copyright 2019 © JM All Rights Reserved.